Circulaire economie creëert meerwaarde voor de financiële sector

wat is circulaire economie eigenlijk

De circulaire economie creëert meerwaarde voor de financiële sector

De circulaire economie is van cruciaal belang om de klimaatdoelstellingen te halen en biedt tegelijkertijd nieuwe en betere groeimogelijkheden voor ondernemers en investeerders.

De huidige “take-make-waste” economie is enorm verkwistend, en haar tekortkomingen worden duidelijker met de dag. We halen schaarse grondstoffen uit de grond om producten te maken, die we vaak maar voor een korte tijd gebruiken en dan weggooien.

Elke minuut wordt er een vuilniswagen met plastic gedumpt in onze oceanen, en elke seconde wordt een vuilniswagen met kleding gestort of verbrand. In een ongewijzigd scenario zal dit lineaire model leiden tot een verdubbeling van de wereldwijde materiaalwinning tussen 2015 en 2060. Een dergelijke extractieve economie betekent dat miljarden dollars aan waarde wordt verspild aan grondstoffen en energie, onderbenutte activa en verwijderingskosten. Bovendien leidt dit systeem niet alleen tot aanzienlijk economisch waardeverlies, maar is het ook de hoofdoorzaak van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, aantasting van de biodiversiteit en milieuvervuiling.

Maat wat is circulaire economie eigenlijk?

De circulaire economie is een raamwerk voor systematische oplossingen en transformaties die de wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuverontreiniging.

Het is gebaseerd op drie principes:

  1. elimineren van afval en vervuiling
  2. producten en materialen blijven (her)gebruiken
  3. herstellen van natuurlijke ecosystemen

De circulaire economie wordt in toenemende mate ondersteund door hernieuwbare energie en materialen en tegelijkertijd versneld door digitale innovatie. Het is mondiaal, divers en integratiegericht.

De circulaire economie koppelt economische meerwaarde los van grondstoffenverbruik en aantasting van het milieu door het herdefiniëren van hoe we goederen maken en gebruiken. Het stimuleert de innovatieve initiatieven, creëert waarde en bouwt veerkracht op.

Restauratief en duurzaam door ontwerp, de circulaire economie biedt kansen voor betere groei, het creëren van oplossingen op tempo en op schaal. Het is een groter idee dat veel verder gaat dan alleen het aanpakken van de symptomen van de huidige verkwistende en vervuilende lineaire economie.