Rabobank gaat flexwoningen bouwen

Rabobank gaat flexwoningen bouwen

Rabobank gaat flexwoningen bouwen

Nederland staat voor een heel grote woningbouwopgave. In veel regio’s in Nederland is er op dit moment te weinig – of niet het juiste – woningaanbod om aan de vraag te voldoen. Het tekort van meer dan 300.000 woningen zorgt voor urgente problemen voor mensen die snel betaalbare woonruimte nodig hebben. Er is niet alleen een tekort aan woningen, maar de woningprijzen hebben inmiddels astronomische hoogtes bereikt. Steeds meer starters dreigen definitief buiten de boot te vallen.

Er is derhalve door overheden en bedrijfsleven een zoektocht op touw gezet naar mogelijkheden om op korte termijn de ernstigste nood te lenigen. Rabobank verraste begin juli vriend en vijand door met plannen op de proppen te komen om de komende 10 jaren maar liefst 12.000 flexwoningen te gaan bouwen voor het middel dure huursegment met een huur tussen € 650 en € 1.250 per maand. Door modulaire bouw hoopt de bank haar zogenoemde duurzame Rabo SmartBuilds-woningen snel te kunnen opleveren. De bank zegt tot deze stap te zijn gekomen na overleg met 5.000 van haar leden. Voor een grote meerderheid van deze leden was de krapte op de woningmarkt het grootste maatschappelijke probleem van het moment. Voor voorzitter Wiebe Draijer is deze stap daarom ook een logisch uitvloeisel van de coöperatieve taak van Rabo om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De bank voegt er in het persbericht aan toe, dat door recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving woningbouwprojecten voor tijdelijke duur sneller besluitvormingstrajecten kunnen doorlopen dan permanente woningen. Voor Rabo SmartBuilds kunnen gemeenten ook grondposities met een andere bestemming dan wonen inzetten. Dat betekent simpelweg dat Rabo SmartBuilds snel aan de vraag van huurders kan voldoen. In de praktijk kan de bank de woningen meestentijds 15 jaar verhuren. Na deze periode kunnen gemeenten de vergunning verlengen of zijn de woningen te verplaatsen.